Lípa Kapucínka z kláštera Zlatá Koruna se probojovala do finále ankety Strom roku 2021. Podpořte ji svým hlasem!

Památná lípa Kapucínka stojící téměř 400 let v areálu kláštera Zlatá Koruna se v letošním roce utká o jubilejní dvacátý titul Strom roku. Hlasovat můžete do 12. září 2021.

Stáří lípy velkolisté, které se podle pověsti říká Kapucínka, se odhaduje na 400 let a obvod jejího kmene měří 520 cm. Název památné lípy je odvozen od tvaru kapuce, do které jsou stočeny některé listy. Pověst praví, že když husité roku 1420 vypálili zlatokorunský klášter, oběsili na stromě několik místních mnichů. Lípa za mnichy truchlí a důkazem jsou právě tyto kornoutovité listy, které rostou jen na některých větvích. Lípa napadení skutečně ale nepamatuje. Byla zasazena na počátku 17. století poblíž kaple Andělů strážných, nejstarší klášterní stavby ze 13. století. Je až neuvěřitelné, že se lípa dochovala do dnešních dnů. Zasazena byla v době rozkvětu kláštera a bez úhony přečkala i dobu po jeho zrušení (1785), kdy zde až do počátku 20. století probíhal čilý tovární provoz. Unikátní lípa má své pokračovatele. V 90. letech 20. století byly v klášterním sadě zasazeny dvě sazenky lip, které jsou údajně rouby zdejší kapucínky. Od roku 2015 na nových lípách rostou kornoutovité listy.

Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace partnerství od roku 2002. Navazuje na aktivity prvorepublikových okrašlovacích spolků a jejím cílem je najít strom se zajímavým příběhem, který spojuje lidi z okolí, posiluje místní komunitu a pomáhá budovat vztah člověka k přírodě i vztahy mezilidské. Jediným jihočeským stromem, který v anketě v předchozích ročnících zabodoval, byla Lípa Jana Gurreho z Římova v roce 2008.

Lípu Kapucínku můžete podpořit svým hlasem až do 12. září na www.stromroku.cz nebo pomocí dárcovské DMS STROM1 30 na telefonním čísle 87 777. Získané prostředky poputují na nové výsadby a ošetření stromů.